ısparta tablet tamiri

Ali YALÇIN Biyografi

ÇIPLAK GELDİK…

 ÇIPLAK GELDİK…
 
Bir kıssayla giriş yapmak istiyorum;
 
"Şakik-i Belhi ile İbrahim Edhem bir gün buluşurlar. 
Şakik: “Ne yapıyorsunuz!” diye sorar. 
İbrahim Edhem: ‘ Bulursak şükür bulmazsak sabrediyoruz' der .
Bunun üzerine Şakik : ‘Horasan’ın köpekleri de böyle yapıyorlardı!’ deyince İbrahim Edhem: ‘Siz ne yapıyorsunuz?’ diye sorar. 
Şakiki Belhi: ‘Bulursak dağıtıyoruz bulmazsak şükrediyoruz cevabını verince, İbrahim Edhem “Üstadsın” diyerek Şakik’in elini öper."
 
Kıssada da belirtildiği gibi anahtar kavram, gereksinimden fazla olan malın infak edilmesi yani dağıtılmasıdır. Kur'an'ı Kerim'de "Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: "Helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanından artanını verin." Allah, ayetleri size işte böyle açıklar ki, derin derin düşünebilesiniz. "(Bakara/219). Bu ayetle, Yüce Tanrı, zorunlu gereksinimler ayrıldıktan sonra kalan mal ve paranın tamamının gereksinim sahiplerine dağıtılmasını buyurmaktadır. Gereksinimden fazla olan mal ve para yoksullara dağıtılmalıdır ki bunlar yalnız zengin (varsıl) olanlar arasında dönüp dolaşan bir kudret aracı olmasın (Haşr/7).
 
Hepimiz yapmışızdır. Elimizde olan bir şeyleri paylaşırken iyisini kendimize, kötüsünü ise paylaştığımız kimselere vermişizdir. Bu konuda doğru yolu Yüce Tanrı göstermektedir: "Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe hayırda erginliğe/dürüstlüğe asla ulaşamazsınız. İnfak etmekte olduğunuz her şeyi, Allah çok iyi bilmektedir." (Al-i İmran/92). Ölçü, ayette belirtildiği gibi sevdiğimiz şeylerin infak edilmesi yani dağıtılmasıdır.
 
İnfak konusu Kur'an'la gelmiş değildir. Barnabas İncil'inde de geçmektedir: "Ve infakta bulunurken, (verdiğiniz) her şeyi Allah sevgisi için Allah'a verdiğinizi düşünmeye çalışın. Bu bakımdan, vermekte yavaş davranmayın ve sahip olduğunuz şeyden, Allah sevgisi için en iyisini verin." (Barnabas İncili/125. Bölüm)
 
Hepimizi bir mal ve para yarışı almış götürmektedir. İnsan bu dünyada verilenler için diğerlerini geçmeye çalışmamalıdır, yarışın nasıl olacağı ayette anlatılmıştır: "İyilik sergileyenler büyük bir nimetin tam içindedir. / Koltuklarüzerinde seyre dalarlar. / Yüzlerinde nimetin sevinç parıltısını izlersin. / Katıksız, damgalı bir içecekten içirilirler,  / Ki sonu bir misktir. İşte, yarışanlar böyle bir şey için yarışsınlar!" (Mutaffifin/22-26).
 
Dikkat çekilen önemli bir nokta da şudur ki Kur'an ayetlerinde iyiliklerin sevabı genellikle bire on olarak gösterildiği halde Allah yolunda infakın sevabının bire yedi yüz ve daha fazla olarak gösterilmesi (Bakara/261) infakın diğer ibadetlerden daha önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
 
Bir de zekat kavramı vardır, bilinmesi gereken infakın (dağıtmanın) en üst kavram olduğudur. Zekat, infakın alt kavramıdır. Toplum içinde yaygın olan kanı zekatın kırkta bir verilmesi gerektiğidir. Bu konuda da Tanrı ayetle uyarmaktadır: "Yüz çevireni, azını verip çoğuna cimrice sarılanı gördün mü?" (Necm/33,34) Burada anlatılan müşriklerin en zengini Velid bin Muğire idi. Çünkü o kırkta birciydi. Kur'an hiçbir Peygamberin; "Tanrı tanımazlara gönderildiğini söylemez. Kur'an'a göre bütün elçiler servet ve refahla şımaranlara gönderilmiştir."
 
" Mallarını; gece ve gündüz, gizli ve açık infak edenler var ya, işte onlar için Rableri katında kendilerine özgü ödüller vardır. Korku yoktur onlar için; tasalanmayacaklardır onlar." (Bakara/274) buyurulmaktadır.  Bunun tersini yapanlar ise azapla uyarılmaktadır: "Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla tıkabasa yerler ve Allah'ın yolundan geri çevirirler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda harcamayanlara korkunç bir azap muştula! / Gün olur, cehennem ateşinde onların üzerine lav dökülür de bununla onların alınları, böğürleri, sırtları dağlanır: "İşte egolarınız için yığdıklarınız. Hadi, tadın biriktirmiş olduklarınızı!"" (Tevbe 34,35)
 
İslam dini  mal ve para istiflemeyi haram ilan etmekte, gereksinimden fazla olan mal ve paranın kamu için infak edilmesini emretmektedir.
 
Yazının başında "ÇIPLAK GELDİK…" demiştik; "ÇIPLAK GİDİYORUZ." diyerek bitirelim.
 
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0

Okuyucu Yorumları

Ali YALÇIN Diğer Yazıları

REENKARNASYON. YENİDEN DOĞACAK MIYIZ? 25 Mart 2016 - 02:40
ÖNCE TÜRK MÜYÜZ, MÜSLÜMAN MI? 23 Ocak 2016 - 00:41
Peygamber EFENDİMİZ! 17 Kasım 2015 - 23:53
KİTABI (KUR'AN'I) ARKAYA ATMAK 28 Eylül 2015 - 01:46
UCUNDAN AZICIK MI? 24 Aralık 2014 - 00:01
NİZAM'ÜL MÜLK 24 Ekim 2014 - 18:20
İMAN VE MÜMİN 02 Ekim 2014 - 21:01
ÇIPLAK GELDİK… 14 Ağustos 2014 - 01:03
"Selam"ı Nasıl Yanıtlarsınız? 27 Haziran 2014 - 14:17
ORUÇLARI ERKEN Mİ AÇIYORUZ? 12 Haziran 2014 - 19:10
HIRSIZIN ELİ NASIL KESİLİR? 21 Mayıs 2014 - 15:02
ŞEHİT ALLAH’IN ADIDIR 22 Nisan 2014 - 23:51
TÜRKÇE “TANRI”, ARAPÇA “ALLAH”. 09 Nisan 2014 - 03:06
ISPARTA HABER
IISPARTA HABER