ısparta tablet tamiri

Ali YALÇIN Biyografi

HIRSIZIN ELİ NASIL KESİLİR?

 HIRSIZIN ELİ NASIL KESİLİR
İslam dini hırsızlık yapanın elinin kesilmesini emretmektedir. Önce alışılageldik görüşü internet ortamından alıntı yaparak kısaca öğrenelim.
Kur'an 5:38 - Erkek hırsızın ve kadın hırsızın, işledikleri suça karşılık Allah’tan bir ceza olarak ellerini kesin! Allah Aziz’dir, Hakim’dir.

Allah, bu ayette, O’na karşı gelerek müslümanların mallarını gizlice çalan hırsızların cezasını bildirmiştir.

Hırsızlık:
Kelime manası; bir malı gizlice, hileyle almaktır.

Şeri manası ise; başkasına ait olan belli miktardaki malı, saklı olduğu yerden gizlice ve haksız yere almaktır.

Saklı olan yer ise; ev, kilitli kasa, sandık, bekçisi olan yer vs gibi mekanlardır.

“İşledikleri suça karşılık Allah’tan bir ceza olarak ellerini kesin!”

Allah (c.c), ayette hırsızın elinin niçin kesilmesi gerektiğini bildiriyor.

Hırsızın elinin kesilme sebebi; işlediği hırsızlığa bir ceza olması, böylece alçaltıcı durama düşerek herkese ibret olması, bir daha hırsızlık ameline dönmemesi ve hırsızlığı düşünen kimseler için bir ibret ve engel teşkil etmesidir.

Allah (c.c), hırsıza verilmesi gereken cezayı bu ayette, emir sigasıyla bildirmiştir. Buna göre müslüman yönetici, ister kadın olsun ister erkek olsun, hırsıza Allah (c.c)’ın el kesme haddini uygulamalıdır. Hırsızın cezası, elinin bilekten kesilmesidir.

El kesme cezası, cahiliyyede de uygulanıyordu. İslam geldiğinde bu cezayı uygun gördü ve onun için şartlar belirledi.

Hırsıza Verilen Ceza, Suça Uygundur:

İslam toplumunda kazanç, ancak helal yoldan elde edilir ve bu toplumda fertler birbirine zulmetmez. Zira bu toplumda, devlet bütün fertlerin maişetini sağlar. Çalışabilecek kimselere iş bulunur. Çalışamayacak kimselere ise fakir kimselerin zenginler üzerindeki hakkı olan zekattan verir veya beytül malden yardım eder. Böylece hiç kimse başka bir kimseye muhtaç bırakılmaz.
Böyle imkanların sağlandığı bir toplumda hırsızlık yapan kimsenin cezası, elbette büyük olmalıdır. Çünkü böyle bir kimsenin, nefsinin tamahından başka, hırsızlık yapmasını gerektirecek hiçbir sebep yoktur. Onun tek arzusu kolayca zengin olmaktır.

Böyle kişilere acımamak ve onlara ağır bir ceza uygulamak gerekir ki, bir daha böyle bir şey düşünmesinler veya böyle düşünenlere engel olunsun.
İşte bu sebeble hırsıza verilen el kesme cezası, suça en uygun cezadır.

Bu, bugüne kadar alışılagelmiş görüştür. Ayette yazmamasına karşın hırsızlığın yaptırımı olarak elin bilekten kesilmesini savunmaktadır. Ayeti bir daha görelim: 5.38 - Hırsızlık yapan erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.

Kur’an’ı Kerim, kendini açıklayan bir kitaptır.

Yüce Tanrı 6.38 ayetinde: … Biz bu Kitap'ta, herhangi bir şeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. … buyurmaktadır. Öyleyse Kitap’ta el kesmeyle ilgili başka ayet var mı, ona bakmak gerekir. 

Araştırdığımızda karşımıza 12. Surenin 30-31. ayetleri çıkmaktadır, Yusuf Peygamberin yakışıklılığı ve Mısır’daki yaşantısının ilk bölümlerinin anlatıldığı ayetlerin anlamı şöyledir:  Şehirde bazı kadınlar şöyle konuştular: "Azîz'in karısı genç uşağının nefsinden gönlünü eğlendirmek istemiş. Aşktan yüreğinin zarı delinmiş. Öyle anlıyoruz ki, kadın tam bir çılgınlığa düşmüş." -  Kadın onların oyunlarını işitince, onlara haber gönderdi. Kendilerine, yaslanarak yiyebilecekleri bir sofra hazırladı ve her birine bir bıçak verdi. Yûsuf'a: "Karşılarına çık." dedi. Nihayet Yûsuf'u görünce onu öylesine yücelttiler ki, kendilerinin ellerini kestiler. Şöyle dediler: "Aman Allahım! Bu bir insan değil; asil bir melek bu!" 
Kur’an aklın işletilmesini ve önemini birçok ayette buyurmaktadır. El kesme 12. surenin ayetlerinde aklını işletenler için ayrıntısıyla anlatılmıştır. Ayetlerden anlaşılan hırsızın kendi elini kanatması gerektiğidir. Bıçakla elin bilekten kesilmesi olası değildir. 

Hırsızlığın cezası elin bilekten kesilmesi ise iş kazasında, savaşta, terörle mücadelede eli bilekten kopanlar toplum içine nasıl çıkacaktır? Onurlandırılması gereken insanlar aşağılanmış olmayacak mıdır?
Hırsızlık gizli yapılan bir iştir. Hırsızlık yapanın eli kesilecekse önce hangi eli kesilecektir. Hırsızlık yaptığı el deniyorsa nasıl bilinecektir? İki eli ile yapmışsa ne olacaktır?

Sonra hırsızlık yapanın eli bilekten kesildi, yine çaldı diğer eli de kesildi, kollarıyla çalarsa neresi kesilecektir. Ayette yalnızca elin kesilmesi yazmaktadır.

Hırsızlık toplumsal bir rahatsızlıktır ve zevk için olsun ihtiyaçtan olsun, tedavi edilmesi gerekir. Bu hekimlerin uzmanlık alanına giren bir konudur.

Bir mümini (inananı) kasten (bilerek) öldürene bile, eli bilekten kesme cezası gibi gaddar bir ceza öngörülmemiştir. 4.93 - Bir mümini kasten öldürene gelince, onun cezası içinde sürekli kalmak üzere cehennemdir. Allah gazap etmiştir böylesine, lanetlemiştir onu; çok büyük bir azap hazırlamıştır ona.
 
Kur’an’ın getirdiği hüküm, hırsızlık yapanın elinin Yusuf Peygamber kıssasında okuduğumuz, meyve soyanların yaptığı gibi kendilerince elin kesilerek kanatılmasıdır.  
Yorumlar1
Onay Bekleyenler0

Okuyucu Yorumları

Ali YALÇIN Diğer Yazıları

REENKARNASYON. YENİDEN DOĞACAK MIYIZ? 25 Mart 2016 - 02:40
ÖNCE TÜRK MÜYÜZ, MÜSLÜMAN MI? 23 Ocak 2016 - 00:41
Peygamber EFENDİMİZ! 17 Kasım 2015 - 23:53
KİTABI (KUR'AN'I) ARKAYA ATMAK 28 Eylül 2015 - 01:46
UCUNDAN AZICIK MI? 24 Aralık 2014 - 00:01
NİZAM'ÜL MÜLK 24 Ekim 2014 - 18:20
İMAN VE MÜMİN 02 Ekim 2014 - 21:01
ÇIPLAK GELDİK… 14 Ağustos 2014 - 01:03
"Selam"ı Nasıl Yanıtlarsınız? 27 Haziran 2014 - 14:17
ORUÇLARI ERKEN Mİ AÇIYORUZ? 12 Haziran 2014 - 19:10
HIRSIZIN ELİ NASIL KESİLİR? 21 Mayıs 2014 - 15:02
ŞEHİT ALLAH’IN ADIDIR 22 Nisan 2014 - 23:51
TÜRKÇE “TANRI”, ARAPÇA “ALLAH”. 09 Nisan 2014 - 03:06
ISPARTA HABER
IISPARTA HABER