ısparta tablet tamiri

Ali YALÇIN Biyografi

ÖNCE TÜRK MÜYÜZ, MÜSLÜMAN MI?

Yine iddialı bir başlıkla bu yazımıza giriyoruz. Türklük ve Müslümanlık konusunu Kur’an’ı Kerim ayetleriyle değerlendirip, öncelik hangisinde bulmaya çalışacağız.

Prof. Gazi Özdemir, DİN ve BEYİN adını taşıyan kitabının yaprakları arasında şu satırlara yer vermekte:

“Hz. Muhammed’e Vahiy gelmesi ve Kur’an mesajlarının beyninin hafıza depolarına yazdırılması ancak 40 yaşında başlamış ve 23 yıl (13 yıl Mekke’de, 10 yıl Medine’de) devam etmiştir. Dolayısıyla Kur’an toplu olarak değil, zaman ve olaylara göre sure veya ayetler halinde kısım kısım vahyedilmiştir. Bu açıklamadan anlıyoruz ki, Peygamber bile olsa ve arınmış üstün bir ruh da olsa, dünyevi bedensel bir kalıbın özelliklerini taşımak zorunda kaldığı için AKBE Havuzunun insani zaaflarından tamamen arınmışlığı, ancak kırklı yaşta gerçekleşebilmiştir. Kur’an da olgunluğa varmanın önemine hem Ahkaf Suresi-15’te tüm müminlere hitap ederek, hem de Hz. Musa ve Hz. Yusuf’tan bahsederken değinmiştir. (Ahkaf Suresi-15: İnsan nihayet olgunluk çağına ulaşıp da kırk yaşına girdiği zaman: “Ey Rabbim, beni öyle yönlendir ki, bana ve anama-babama verdiğin nimetine şükredeyim ve hoşnut olacağın iyi bir iş yapayım. Soyumdan gelenleri de benim için iyi kimseler eyle. Çünkü ben, gerçekten tövbe ile Sana yüz tuttum ve ben gerçek Müslümanlardanım.” der. Kasas Suresi-14: Musa, güçlü çağına erip olgunlaşınca biz ona hüküm ve ilim verdik. Yusuf Suresi-22: Yusuf olgunluk çağına erişince O’na hikmet/bilgelik/ ve ilim verdik.) Ki Hz. Muhammed’e özel olarak öğretildiği halde (Necm Suresi-5: Ona, Kur’an’ı kuvvetleri çok güçlü olan öğretti.).
Buna göre insan yaşamında biri fiziksel-bedensel yetişmişlik veya diğer bir ifade ile cinsel yönden ergenlik /olgunluk, diğeri ise aklın olgunluğunun en üst düzeye ulaşıp iradeli olup mantıklı mücadele edebilme, muhakeme etme ve artık başkalarının yönlendirmeleri ve etkileri altında kalınmayan, tecrübelerin de olgunlaştırmış olduğu duygu yapısı/akıl/- mantık ergenlik dönemi veya inanç yönünden ergenlik/olgunluk yaşı olmak üzere 2 yaş söz konusu olmaktadır. Çünkü beynin ve beyin kürelerini birbirine bağlayan ana köprünün (korpus kallozum’un) gelişmesini tamamladığı yaş 40’lı yaşlar olmaktadır. Dolayısıyla 40’lı yaş, ilahi alemlerle iletişim kurabilecek olgunluğa ve kıvama gelme yaşı olarak kabul edilmektedir(14, 32). Ancak cinsel ergenlik döneminde dini görevleri yapma sorumluluğu başlamakta, 40 yaşından sonra ise bu sorumluluk doruğa ulaşmakta, ayrıca bu yaştan sonra başkalarına örnek olma, gençlere yol gösterme, katkı sağlama ve dolayısıyla Allah’a yardımcı olma görevi de eklenmektedir.” (Prof. Gazi Özdemir, DİN ve BEYİN, sf.166,167)

Yukarıdaki satırlarda, ayetlerle Kur’an’da bildirilen ve tıp biliminin kabul ettiği insan beyninin gelişme yaşı 40’lı yaşlardır. Yani dini sorumluluk yaşı olarak kırklı yaşlara ulaşmak gerekmektedir.

Hucurat Suresi 13-  “Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye sizi milletlere, boylara ayırdık. Hiç kuşkusuz, Allah katında en seçkininiz, sakınılması gereken şeylerden en çok sakınanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.”

Bu ayette açıkça, uluslara ayırmanın Yüce Tanrı tarafından yapıldığı bildirilmiştir. Doğan her çocuk, içinde doğduğu ulusa ait olarak büyümektedir ve annesinin ait olduğu ulusun dilini yani ana dilini konuşmaktadır (Rum Suresi-22). Ülkemizde askerlik yani ulusunu savunma yaşı 20’dir.

Aklını işletenlerce ayetlerden anlaşılabileceği gibi önce Türk’üz. Müslümanlık daha sonra gelmektedir. Önce Türk olmamız nedeniyle ulusunu savunurken ölenlerde Hucurat Suresi 13. Ayeti nedeniyle Allah yolunda öldürülmüş olmaktadırlar. Bu konuyu ŞEHİT ALLAH’IN ADIDIR başlıklı yazımda işlemiştim. İlgilenenler aşağıdan ulaşabilir.
 
Büyük düşünür Hoca Ahmed Yesevi‘de (ölm.1166) şu sözleri söylemiş ve konuyu günümüze kadar ulaştırmıştır: “Din seçim, Türklük kaderdir.”

Anadolu’nun manevi anlamda dört direğinden biri olan Muhyiddin İbn Arabi (ölm.1240) konuyu daha üst boyutlara çıkararak: “Arif için din yoktur.” demiştir.

Kur’an’sal veriler ve akıl ışığında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki: “Önce Türk’üz, sonra Müslüman.”    
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0

Okuyucu Yorumları

Ali YALÇIN Diğer Yazıları

REENKARNASYON. YENİDEN DOĞACAK MIYIZ? 25 Mart 2016 - 02:40
ÖNCE TÜRK MÜYÜZ, MÜSLÜMAN MI? 23 Ocak 2016 - 00:41
Peygamber EFENDİMİZ! 17 Kasım 2015 - 23:53
KİTABI (KUR'AN'I) ARKAYA ATMAK 28 Eylül 2015 - 01:46
UCUNDAN AZICIK MI? 24 Aralık 2014 - 00:01
NİZAM'ÜL MÜLK 24 Ekim 2014 - 18:20
İMAN VE MÜMİN 02 Ekim 2014 - 21:01
ÇIPLAK GELDİK… 14 Ağustos 2014 - 01:03
"Selam"ı Nasıl Yanıtlarsınız? 27 Haziran 2014 - 14:17
ORUÇLARI ERKEN Mİ AÇIYORUZ? 12 Haziran 2014 - 19:10
HIRSIZIN ELİ NASIL KESİLİR? 21 Mayıs 2014 - 15:02
ŞEHİT ALLAH’IN ADIDIR 22 Nisan 2014 - 23:51
TÜRKÇE “TANRI”, ARAPÇA “ALLAH”. 09 Nisan 2014 - 03:06
ISPARTA HABER
IISPARTA HABER