ısparta tablet tamiri

Ali YALÇIN Biyografi

ŞEHİT ALLAH’IN ADIDIR

 İçinde bulunduğumuz yıllarda günlük haberleri izlediğimizde ‘şehit oldu’ sözleri hepimizin karşısına çıkmaktadır. Yani ulusu yolunda can verenler dinimize göre çok yüce bir kata ulaşmış olmaktadırlar. Peki, gerçekten şehitlik böyle midir? 

Kur’an’ı Kerim’de, Allah yolunda ölme geçen ayetlerde ‘şehit’ ya da ‘şehid’ kelimesi hiç kullanılmaz. Şehid, Esma-ül Hüsna’da geçen Allah’ın adlarından birisidir.
Anlamına bakacak olursak, 
eş-ŞEHÎD: Her zamanda hâdiselerin dış yüzünü bilen ve her yerde hâzır ve nâzır olan... Allah, mutlak surette herşey'i bilmesi bakımından Alim’dir. Hâdiselerin esrarını, iç yüzünü bilmesi yönünden Habir'dir. Dış yüzünü bilmesi yönünden de Şehid'dir.

Görüldüğü gibi Yüce Allah’ın adı olan Şehid kelimesinde ölme ve can verme ile ilgili bir konu yoktur. Bilen ve tanıklık eden anlamlarına gelmektedir. Bir örnek verirsek:
Kur’an 3.18  Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve vel melâiketu ve ulul ılmi gâimem bil gıst, lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm. Çeviri 3.18 - Allah, kendisinden başka ilah olmadığına tanıktır. Meleklerle ilim sahipleri de adalet ölçüsüne sarılarak tanıklık etmişlerdir ki, o Azîz ve Hakîm olandan başka hiçbir ilah yoktur. 
Yüce Kitab’ımız Kur’an’da, Allah’ın belirttiği yolda can verenler için şehit kavramı kullanılmamaktadır. Bunun yerine “Allah yolunda öldürülenler” kavramı geçmektedir. İlgili ayetlere bakarsak:
2.154 - Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Tam aksine, onlar dirilerdir ama siz farkında olmazsınız.
3.169 - Allah yolunda öldürülmüş olanları ölüler sanma sakın. Hayır! Onlar diridirler. Rablerinin katında rızıklandırılıyorlar. 3.170 - Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiğiyle sevinçlidirler. Ve arkada kalıp kendilerine katılmamış olanlara şunu müjdeliyorlar: Onlar için korku yoktur; tasalanmayacaklardır onlar. 
47.4… Allah yolunda öldürülenlerin amelleri asla göz ardı edilmeyecektir. 

Allah yolunda öldürülenler için, Rablerinin katında rızıklandırıldıkları ve diri oldukları bildirilmektedir. Vatanını ya da ulusunu savunurken can verenlerin durumu ne olacaktır?

Yine Kur’an’a bakarsak: 49.13 - Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye sizi milletlere, boylara ayırdık. Hiç kuşkusuz, Allah katında en seçkininiz, sakınılması gereken şeylerden en çok sakınanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. 

Bu ayette insanların, milletlere (ulus) ve boylara Tanrı tarafından ayrıldığı bildirilmektedir. Ulusunu savunmak için can verenler de bu ayete göre Allah yolunda öldürülmüş olanlar sınıfına girmektedir.

Kur’an’da görüldüğü gibi Şehid, Tanrı’nın adlarından birisidir. Allah yolunda öldürülenlere, Tanrı’nın adı yanlış olarak kullanılmaktadır. Bu yanlıştan dönülmesi en büyük dileğimdir.  
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0

Okuyucu Yorumları

Ali YALÇIN Diğer Yazıları

REENKARNASYON. YENİDEN DOĞACAK MIYIZ? 25 Mart 2016 - 02:40
ÖNCE TÜRK MÜYÜZ, MÜSLÜMAN MI? 23 Ocak 2016 - 00:41
Peygamber EFENDİMİZ! 17 Kasım 2015 - 23:53
KİTABI (KUR'AN'I) ARKAYA ATMAK 28 Eylül 2015 - 01:46
UCUNDAN AZICIK MI? 24 Aralık 2014 - 00:01
NİZAM'ÜL MÜLK 24 Ekim 2014 - 18:20
İMAN VE MÜMİN 02 Ekim 2014 - 21:01
ÇIPLAK GELDİK… 14 Ağustos 2014 - 01:03
"Selam"ı Nasıl Yanıtlarsınız? 27 Haziran 2014 - 14:17
ORUÇLARI ERKEN Mİ AÇIYORUZ? 12 Haziran 2014 - 19:10
HIRSIZIN ELİ NASIL KESİLİR? 21 Mayıs 2014 - 15:02
ŞEHİT ALLAH’IN ADIDIR 22 Nisan 2014 - 23:51
TÜRKÇE “TANRI”, ARAPÇA “ALLAH”. 09 Nisan 2014 - 03:06
ISPARTA HABER
IISPARTA HABER