Betboo giriş Isparta Baro Başkanı Gökmen Gökmenoğlu 5 Nisan Avukatlar Günü Mesajı - ISPARTA SUPER HABER

Isparta Baro Başkanı Gökmen Gökmenoğlu 5 Nisan Avukatlar Günü Mesajı

5 NİSAN 2016 AVUKATLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN…

Isparta Barosunun Kıymetli Avukatları; Savunmanlar, Savunma savaşçıları, Ömürlerinin en değerli zaman dilimlerini hukuka adayan değerli meslektaşlarım, Bugünlere erişemeden yitirdiğimiz sevgili meslektaşlarımızı, değerli Baro Başkanlarımızı ve Baromuzun her kademesinde görev almış olan büyüklerimizi de bu vesile ile anıyor rahmet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Son günlerde ülkemizde meydana gelen terör olayları karşısında Barolar ve Avukatlar olarak yoğun üzüntü ve endişe taşımaktayız. Millet olma bilincini ve ruhunu tekrar tazeleyerek insan hakları, hukukun üstünlüğü demokrasi ve adalet paydasında kucaklaşmaya her zamandan fazla ihtiyaç duymaktayız. Özellikle ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, toplumuzun etnik ve kültürel yapısına yönelik olduğu kadar onlarca insanımızın, gençlerimiz ve güvenlik görevlilerimizin canına kast eden terör olayları karşısında birlikte tavır ve ortak duruş sergilemenin her zamandan daha çok gerekli olduğuna inancımızı bir kez daha dile getirmekteyiz.

Bu kavganın bir hak arama kavgası değil bilakis Anadolu toprağına çökme ve bu coğrafyada birlikte yaşama irademizi ortadan kaldırma kavgası olduğunu bir kez daha hatırlatır bu uğurda can veren aziz şehitlerimizi de bu Avukatlar günümüzde rahmet, minnet ve saygıyla anmayı görev addediyoruz.

Ülkemizin güvenliği ve huzuru ile ilgili ciddi sıkıntı ve endişelerimizin olduğu bir dönemde anayasal parlamenter sisteme işlerlik kazandırılarak hukuk devletinin ve yargı bağımsızlığının gereklerinin yerine getirilmesini tartışılmaz önceliğimiz olarak görmekteyiz.

Yine Son dönemlerde Hepimizi derinden üzen ve gündemimizi işgal eden küçüklere karşı cinsel taciz eylemlerinin de sadece adli önlemlerle sonlandırılamayacağını konunun ahlaki, dini, eğitsel, sosyolojik ve ekonomik boyutlarının irdelenmeksizin çözülemeyeceğini, devletin bu konuda adeta seferberlik ilan ederek bütün paydaşları da çözüme katarak bu insanlık dışı problemi ivedilikle çözme sorumluluğu bulunduğunu da buradan ifade etmek istiyoruz.

Biz Avukatlar; Dünyanın en onurlu ve fakat en zor mesleklerinden birisini icra ediyoruz. Bu zorluk, bizim gibi hukuka aidiyet bilincinin yeteri kadar gelişmediği toplumlarda daha da ağır koşulları beraberinde getiriyor.

Türkiye’nin hukukla olan imtihanı devam etmektedir. Bu nedenle Avukatlar, hukuk devleti olmada sorunları olan bir ülkenin Hukukçuları olarak bu durumun acılarını sancılarını ve sorumluluklarını, tıpkı Avukatlık cüppeleri gibi yıllardır omuzlarında taşımaktadırlar.

Sav (Savcı), Savunma (Avukat),Hüküm (Yargıç), Yargılama faaliyetinin vazgeçilmez üç unsuru olmakla birlikte, demokratik hukuk devletlerinde yargılama faaliyetinin merkezini savunma hakkı yani Avukat oluşturur. Yargılama faaliyetinin merkezine savunmayı, yani Avukatı koymadığınızda, onun adı yargılama olmaz, yargısız infaz olur. Yine Avukatın saygınlığının olmadığı veya korunmadığı bir ülkede, Yargıç ve Savcının, aynı şekilde Yargıç ve Savcının saygınlığının olmadığı veya korunmadığı bir ülkede Avukatın saygınlığı olmaz.

Artık Bizler;

—Yargılamayı engelleyen bir unsur olarak değil yargılamayı tamamlayan bir unsur olarak görülmek istiyoruz,

—Silahların eşitliği prensibine saygı duyulmasını istiyoruz,

—Savunduğumuz kişiler adına Bilgi ve belgelere ulaşmada sıkıntı çekmek İstemiyoruz,

—Avukatlık kimliklerimizin resmi kimlik olduğunun bilinmesini istiyoruz

—CMK uyarınca görevlendirilen müdafilerin ücretinin süresinde ödenmesini ve Avukatlık asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istiyoruz

—Yasa gereği eşit haklara sahip olan Hâkim Savcılar ile Avukatlar arasında
ita Amiri ilişkisi kurulmaya çalışılmasına asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz,

—Yargıya Bağlı Adli Kolluk kurulmasını istiyoruz,

—Yargının diğer kurucu iki unsuru olan Hâkim Savcı gibi Kamu Görevi
Gören, Kamu Avukatlarımızın Özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz,

—Baroların Denetiminin TBB’ce gerçekleştirilmesini istiyoruz,

—Avukatların müvekkil vekil ilişkisini düzenleyen vekâletnamelerini kendilerinin Tanzim etmesini istiyoruz,

—Avukat Stajyerlerine de Hâkim Savcı Stajyerleri gibi sosyal haklar ve ücret verilmesini istiyoruz,

—Hukuk Fakültelerinin açılmasının sıkı kurallara bağlanmasını, Avukatlığa Kabul Ve Stajyerlik sınavlarının ivedi olarak getirilmesini istiyoruz,

—Avukatlığın ekonomik sıkıntısının giderilmesi için Mesleki faaliyet alanının Genişletilmesini, Kamuda ve Özel Sektörde Avukatlık Kadrolarının arttırılmasını İstiyoruz,

—Savunma hakkının lüks olmaktan çıkarılmasını, Avukatlık hizmetlerinde
ki KDV nin 18 den aşağıya çekilmesini istiyoruz

—Savcılık Kurumunun Adliyelerden ayrı konumlandırılmasını istiyoruz,

—Meslek İçi Eğitimin Zorunlu hale getirilmesini istiyoruz,

—Hâkim ve Savcılarımızın “Savunma Yargının kurucu unsurudur” cümlesini İçselleştirmelerini istiyoruz,

—Savunma görevi nedeni ile savunduğumuz kişi ve kurumlarla özdeşleştirilmek İstemiyoruz

—Görevimizin asli unsurunu icra ederken, yargılamayı etkilemeye teşebbüs Ettiğimizin iddia edilmesini istemiyoruz

—Kanunu bilmemenin vatandaş olarak bile kabul edilmediği ülkemizde,yasa Tekniğine aykırı olarak yasaların değiştirilmemesini istiyoruz.

—Son olarak da Avukatlık Kanunumuzun, TBB nin hazırladığı Öneride ki gibi Değiştirilmesini talep ediyoruz.

Bütün yetkilileri Yargıya karşı duyarlı olmaya, Yargının sorunları için çaba göstermeye çağırıyor, Sadece Devletin en temel işlevlerinden birisi olan Adalet hizmetlerini başarıyla ve özveriyle yürüttükleri için değil aynı zamanda insanların, insanlarımızın ortak iyiliği uğrunda çalıştıkları için, Yargının kurucu unsuru olan Avukatlarımız İle Avukat Dostlarına sevgi ve saygılarımı sunuyor, Ülkemizin içerisinden geçtiği bu zorlu günler nedeni ile de Hafta etkinliklerimizi normal etkinlikler dışında kutlayacağımızı, Şehitlerimiz ve Aramızdan ayrılanların anısına Tüm halkımızı da Helva ikramımıza şimdiden davet ettiğimizi belirterek 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN diyerek; Saygılar sunuyorum.

Yorumlar0
Onay Bekleyenler0

Okuyucu Yorumları