escort bursa bayan escort beylikdüzü bayan istanbul escort istanbul escort beylikdüzü escort istanbul escort istanbul eskort antalya escort travesti gaziantep escort kayseri escort bursa escort eskişehir escort bursa escort tuzla escort escort bayan meyve siparişi escort istanbul bayan escort istanbul bayan bursa escort kızlar kayseri escort bayan mersin escort bayan bursa escort banko tahmin İSPARTA VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI 2018 - ISPARTA SUPER HABER
T.C.
İSPARTA VALİLİĞİ
KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI
KARAR SAYISI: 2 KARAR TARİHİ: 01.08.2018
 
İlimiz "Kurban Hizmetleri Komisyonu" Vali Yardımcısı Ümit Şeref KAYACAN’ ın Başkanlığında komisyon üyeleri İl Müftülüğünden Müftü Yardımcısı Mevlüt ŞAHÎNER, İl Sağlık Müdürlüğü Birim Sorumlusu İbrahim Ethem ÖZÇOBAN, Belediye Başkanlığından Veteriner İşleri Müdürü Hamdi BALCI , Şehircilik İl Müdürlüğünden Çevre Mühendisi Harun DOĞRUYUSEVER, Orman, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı DKMP Şube Müdürlüğünden DMP Mühendisi Mustafa Basri İNAN, Orman, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden Veteriner Hekim Ramazan ÇELİK ve Diyanet Vakfı Şube İşlemleri Görevlisi Mehmet GÖNDER’ in iştiraki ile 01.08.2018 tarihinde saat 14.00'de Valilik Gül Toplantı salonunda toplandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının, 2018 yılı Kurban Bayramı münasebetiyle dini amaçla ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bizzat kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili ilkelerin düzenlenmesi amacıyla hazırlayıp göndermiş olduğu " 2018 Yılı Kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ" değerlendirilmiş ve aşağıdaki kararları almıştır.
1- ) Büyükbaş hayvanların satış yerlerinden kaçırılmaması, yularlarının, iplerinin uzun ve sağlam olması için üreticiler ve satıcılar, kesim esnasında kaçınlmamalan konusunda kasap ve kasap yardımcıları, kesim yerlerinde görüntü kirliliği oluşmaması için Belediyeler ve Köy Muhtarlıkları tarafından gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Bir Nolu Kararın 4. Maddesinde belirtilen başvuru süresinin 08/08/2018 tarihine uzatılmasına
2- ) İl ve İlçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinin açık adreslerini ihtiva eden Ek-1 Excel formatında doldurulan çizelgenin 06.08.2018 Pazartesi gününden itibaren Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sitelerinde yayınlanmasına,
3- ) Kurban kesen, hayvanı yüzerek et taksimi yapan kasap ve kasap yardımcıları ile kurban sahiplerinin kesim, yüzme ve et taksimi işini yapmaları zorunlu ise hijyenik eldiven kullanmaları, hususu Müftülüklerimizin koordinasyonunda din görevlileri tarafından vaaz, hutbe, mahalli radyo ve televizyon programlan, basm-yayın organları aracılığı ile vatandaşlarımıza etkili bir şekilde duyurulmasına
4- ) Kurban olarak satın alınacak hayvanlann sağlıklı, besili, Veteriner Sağlık Raporu, pasaport ve nakil belgesi aşı kayıtları bulunan ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan se¬çilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek hayvanlann kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi caiz olan hayvanlardan öncelikle erkek olanlann tercih edilmesinin hatırlatılmasına,
5- ) İki yaşını doldurmayan sığırların, gebe ve kurban olması dinen sakıncalı olan hay¬vanların üreticiler tarafından kurban satış yerlerine getirilmemesi gerektiğinin duyurulmasına.
6- ) Bakanlar Kurulu’nun 24/10/2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı Kararı eki Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar ve 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik İle 2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin " 2018 Yılı Kurbanlık Hayvan Şevkleri ile_ilgili alınacak önlemler” bölümünde yer alan ve 10. maddesinde belirtilen hususlarda Orman, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının gerekli tedbir ve önlemleri almalarına, tebliğin ilgili maddelerinin kuramlara bildirilmesine. 
7- ) Canlı hayvanlar yüklenmeden önce ve boşaltıldıktan sonra nakil araçlarının Sağlık Bakanlığı ile Orman Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izinli dezenfektanlarla mutlaka dezenfekte edilmesine,
8- ) Hayvanların nakil vasıtalarına aşın yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtalan ile şevklerine izin verilmemesine,
9- ) Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların şevklerinin kontrol ve denetimi açısından Emniyet ve Jandarma Teşkilatları ile Belediye Zabıtası gibi tüm Mahalli Kolluk Kuvvetleri ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısının artırılmasına,
10- ) Belediyeler ve komisyon ile koordinelİ olarak kurbanlık satış yerlerine küpesiz ve belgesiz hayvan girişlerinin önlenmesinin sağlanmasına,
11- ) Kurbanlık hayvan satış yerlerinin belediye tarafından her gün usulüne uygun olarak temizlenmesine, ayrıca Sağlık Bakanlığı ile Orman Tanm ve Hayvancılık Bakanlığından İzinli dezenfektan kullanılarak dezenfekte edilmesine,
12- ) Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer organların herhangi bir çevre kir¬liliğine sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmasına, kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar ile özellikle Kist hidatik karaciğerler ve akciğerler kesinlikle kedi ve köpeklere verilmeyip, uygun şekilde hazırlanmış, kedi ve köpekler tarafından çıkarılmayacak derinlikte çukurlara gömülerek imhasının Köy Muhtarlıkları, Belediye Başkanlığı ve Şehircilik İl Müdürlüğünce sağlanmasına,
13- ) Kurbanlık hayvanların derileri mutlaka usulüne uygun ve deriye zarar vermeyecek şekilde yüzülmelidir. Kurbanlık hayvan derileri ile bağırsakları temizlendikten sonra usulüne uygun tuzlanmasına, yetkili kurum ve kuruluşlara teslim edilmesine,
14- )Kesim yerlerinde deri ve sakatatların toplanacağı özel mekanlar oluşturulmasına,
15- ) Belediye ve Köy muhtarlarınca çevre ve halk sağlığını dikkate alacak şekilde kesim yerlerinde çevre temizliğinin yaptırılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına,
16- ) Kesim yeri beton, beton asfalt vb. sızdırmaz malzemeden olacak; çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılacak, gerektiğinde kireçlenecektir. Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konacak, gerektiğinde ikinci torba kullanılacak, ağzı iyice kapatılıp bağlanacak ve bayram süresince düzenli olarak hizmet verecek olan Belediye temizlik ekiplerine teslim edilecektir.
17- ) Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmayacak, kan izi kalmayacak şekilde temizlenecek, gerektiğinde kireçlenecektir.
18- ) Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmasına engel olunacak ve çevre kirliliğine neden olunmayacaktır. Bayram öncesi kurban satışı süresince ve bayram süresince belediyeler, çevre kirliliğine neden olunmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan bir yönetim planı çerçevesinde yeterli sayıda temizlik ekiplerini, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutacaklardır. Özellikle bayramın ilk İki günü temizlik elemanı ve atık toplama aracı sayısı arttırılacaktır.
19- ) Köy Muhtarlıkları ile İl Özel İdare Genel Sekreterliği işbirliği ve Belediyeler, satış ve kesim yerlerinde kurban atıklarını düzenli bir şekilde günlük olarak sıhhi şekilde toplayıp çevre ve insan sağlığına uygun şekilde bertarafını sağlayacaklardır.
20- ) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atıklar ve iç organlarını sokak, cadde ve parklarda bırakanlara Şehircilik İl Müdürlüğünce gerekli yasal yaptırımların uygulanmasına,
21- ) Kaçak kesimlerin önlenmesi için de Zabıta Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek ekipler ile Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince müşterek olarak tedbirlerin alınmasına,
22- ) Bayram günleri öncesi ve bayram günlerinde kaçan kurbanlık büyük baş hayvanların yakalanması için Belediye Zabıta Müdürlüğü ve Köy Muhtarlıklarının yetkili kılınmasına ve gerekli tedbirlerin alınmasına,
23- ) 21-23 Ağustos 2018 tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramında; kurban kestirecek vatandaşlardan; büyük baş hayvan kesimi için tesisten yararlanma 50.00.-", kasap kesim ücreti olarak 130.00.-", komisyon için 10.00.-", olmak üzere toplam 190,00.-", Küçükbaş hayvan kesimi için de kasap ücreti 55.00.-", tesisten yararlanma 10.00.-", komisyon için 5.00.-". olmak üzere toplam 70.00.-". alınmasına, Kurban kesim ücretlerinin A4 kağıda yazılarak, naylon poşet torbaların içine konulmasına ve kurban kestirenlerin görebileceği bir yere asılmasına,
24- )Toplu Kurban kesim yapacak Tüzel ve Gerçek kişilerin kesim izni alabilmeleri için İl Müftülüğüne başvurmaları zorunlu olup; herhangi bir ceza-i işlemle karşılaşmamaları için Köy Muhtarlıkları ve Belediyelerce bilgilendirilmelerine,
25- )Şehir Merkezlerine yakın olan köy ve kasabalardaki besi çiftliklerinin hayvan satışı yanında kurban kesim hizmeti de verip İlimiz Müftülüğüne müracaat edenlerden gerekli asgari hijyen şartlarını taşıyan kesim yerlerinin hazırlandığının mahallinde yapılacak inceleme sonucu uygun görülüp, Kurban Bayramı günlerine münhasır olmak üzere kurban kesimi izni verilenlerin toplu liste halinde Kurban Bayramından sonra yapılacak son toplantıda komisyon tarafından imza altına alınmasına,
26- )2017 yılında toplu kurban kesimi yapan kurum ve kişilere 2018 yılı kurban kesimi müracaatlarını yapmaları için çekilen mesaj ücretinin kurban hizmetleri komisyonu hesabından ilimiz müftülüğüne ödenmesine,
27- )Diyanet İşleri Başkanlığının 31.07.2018 tarihli ve 85079807-212-E. 103298 sayılı yazısı gereği, toplumun menfaati dikkate alınarak hayvan neslinin korunması, dişi hayvanların kurban edilmesinden kaynaklanan kaybın önlenmesi amacıyla erkek hayvanların kurban edilmesinin vaazlar yoluyla halkımıza duyurulmasına,
28- ) 5199 sayılı Hayvanlan Koruma Kanununun 12. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasına aykın hareket edenler için 2018 yılı için belirlenen oranlarda Para cezası ile cezalandırılmalanna,
29- ) Komisyonca alman kararlann Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla basın yoluyla ve diğer vasıtalarla kamuoyuna duyurulmasına,
30- )Kurban Bayramından önce yapılan çalışmalann değerlendirilmesi, gerektiğinde alınacak yeni tedbirleri de görüşmek üzere 3.toplantının 08/08/2018 tarihinde saat 14.00’de Valilik Gül toplantı salonunda yapılmasına karar verildi.
 
1 2 3 4
 
 
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0

Okuyucu Yorumları