Error 521 Ray ID: 47a6d909f1532d47 • 2018-11-16 03:24:59 UTC

Web server is down

You

Browser

Working
Berlin

Cloudflare

Working
www.backlinktr.biz

Host

Error

What happened?

The web server is not returning a connection. As a result, the web page is not displaying.

What can I do?

If you are a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you are the owner of this website:

Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. Additional troubleshooting information.

SDÜ’de, Kınalızade İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu - ISPARTA SUPER HABER

  - SDÜ’de, Kınalızade İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu   
 
 Türk-İslâm tarihi, kültürü, sanatı, medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası ilmi toplantılar düzenlemek ve eserler yayınlamak amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) bünyesinde Kınalızade İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkez, ayrıca Isparta'nın evrensel değeri olan “Ahlak-ı Ala’i” eserini kaleme alan Fıkıh ve Tefsir otoritesi, şair ve düşünür Kınalızade Ali Çelebi ve ailesinin hayatı hakkında ilmi çalışmalar yapacak.   
  Endülüs Medeniyet Araştırmaları Merkezi (ESMAM) kurarak İslam Medeniyeti'nin evrensel değerlerine sahip çıkan Süleyman Demirel Üniversitesi,  Kınalızade İslâm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurdu 
  Türk Diyanet Vakfı'nın (TDV) İslam Ansiklopedisi'nde de geçen, Isparta'nın yetiştirdiği evrensel değer, Ahlâk-ı Ala'i eserinin yazarı, fıkıh ve tefsir otoritesi, şair, düşünür ve devlet adamı Kınalızade Ali Çelebi ve ailesinin hayatı hakkında ilmi etkinlikler düzenleyecek ve yayınlar çıkaracak merkez, SDÜ’de kuruldu. 

  Merkez Müdürlüğüne Oktay atandı 
  Araştırma merkezinin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Merkez Müdürü olarak İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay atandı. 

  SDÜ, prestij yayını hazırladı 
  SDÜ Kınalızade İslâm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay, amaçlarını şöyle açıkladı; ''İslâm ilimleri, kültür ve medeniyeti alanlarında dini, bilimsel, ekonomik, siyasal ve kültürel araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ilmî toplantılar düzenlemek, düzenlenmiş bu gibi programlara temsilciler göndermek, araştırmacıları desteklemek, yurt içi ve yurt dışındaki akademik kurumlarla işbirliği içinde araştırma, eğitim ve yayın projeleri hazırlamak ve yürütmek, İslam dini ve tarihi, Türk-İslam tarihi, kültürü, sanatı ve medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesine katkıda bulunmak, telif, tercüme ve edisyon kritik tarzında eserler üretmek ve bunları yayınlamak, İslam eğitimi, kültürü ve sosyal alanlarında etkinlikler düzenlemek, bu yolla başta Isparta ili ve çevresi olmak üzere ülkemizin entelektüel, sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlamaktır.'' 
  SDÜ olarak bir prestij yayını da hazırladıklarını kaydeden Doç. Dr. Oktay, faaliyet alanlarını ana hatları ile şu şekilde özetledi; “İslâm medeniyeti, tarihi, kültürü ve sanatı hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer, bilimsel toplantı ve sergi düzenlemek. İslâm medeniyeti, tarihi ve sanatları ile ilgili belge, resim, belgesel, dizi ve filmlerini ihtiva eden kütüphane ve arşiv oluşturmak. Merkezin amaçları doğrultusunda Türkçe ve farklı dillerde dergi, kitap, broşür gibi dijital veya basılı yayınlar yapmak. İslâm medeniyeti, kültürü ve sanatları hakkında proje üretmek ve yapılacak bilimsel çalışma ve projelere destek olmak. Arapça, Osmanlıca, Farsça, ebru, hat, tezhip gibi kurslar açmak. İslâm kültürü, medeniyeti ve sanatı hakkında kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak ve onların katılımını artırmak amacıyla eğitim çalışmaları yapmak. Ulusal ve uluslararası işbirliğine dayalı İslam medeniyeti odaklı araştırmaları teşvik etmek.” 

 
AW440182_01 AW440182_02


İHA                            
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0

Okuyucu Yorumları