İHALAR VE DRONELERLE İLGİLİ VALİLİK KARARI BİLDİRİSİ

ISPARTA VALİLİĞİNDEN

Karar No : 2019/1 Karar Tarihi : 01/02/2019
Isparta ili sınırları içerisinde Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE), Amatör Havacılık Faaliyetleri Kapsamındaki Hava Araçları ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının kullanımında uygulanacak usul ve esaslar,
AMAÇ
Madde 1 - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 22/04/2016 tarihinde yayınlanan Sivil İnsansız Hava Araçları (SHT-İHA) ile Türk Hava sahasında işletilecek veya kullanılacak Sivil İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliğinin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken nitelikler, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen hukuki zemin sağlanmıştır.
Bu kapsamda Isparta ili hava sahasında Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE), Amatör Havacılık Faaliyetleri kapsamındaki Hava Araçları ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının askeri güvenlik bölgeleri ve güvenlik bakımından hassasiyet arz eden kamu kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz olarak uçuş yapmalarının, tehlikeli madde taşımalarının, fotoğraf ve film çekimlerinin engellenmesi, söz konusu araçların terör örgütü mensuplarınca kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerimize karşı kullanılması ihtimaline binaen denetlenmesi amaçlanmaktadır.
KAPSAM
Madde 2 - Bu karar, Isparta ili sınırları içerisinde; Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE), Amatör Havacılık Faaliyetleri Kapsamındaki Hava Araçları ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarını satın alan, temin eden ve bu tip araçları kullanan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
HUHUKİ DAYANAK Madde 3 -
 1. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. ve 66. maddeleri,
 2. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 329,330,331,332,334,335,336,337. maddeleri,
 3. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun ‘Yasaklar’ başlıklı 93. maddesi, ‘Ceza Hükümleri’ başlıklı 141, 142, ve 143. maddeleri,
 4. 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 21. maddesi,
 5. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi,
 6. Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 14. maddesi,
 7. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı, (SHT-İHA)
 8. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Motorlu Çok Hafif Hava Aracı Pilotu Lisans Talimatına dayanmaktadır.
ı) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı Madde 18, GENEL ESASLAR Madde 4 -
Uçuş İzni, Uçuşa Yasak Bölgeler ve Uçuş Şartları Uçuş izni gereklilikleri
 1. Isparta Hava Sahasında işletilecek/kullanılacak Sivil İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemlerinin Sınıflandırılmasına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün http://iha.shgm.gov.tr/ web sitesi üzerinden İHA/Pilot kayıt ve tescil işlemleri yapılacaktır.
 2. İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı Madde 18’de belirtilen “Uçuşa Yasak Bölgeler”ve ilgili(b) sayılı talimatta belirtilen yasak bölgeler haricindeki “Kalabalık Olmayan Bölge” kapsamında olup, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden izin gerektirmeyen bölgelerle günün şartları, olası güvenlik ihlallerinin değerlendirilmesi, özel hayatın gizliliği ve kazaların önlenmesi için İnsansız Hava Araçlarının kullanımı Valiliğimizce izne bağlanmıştır.
 3. Kayıt tescil işlemleri yapılan ve İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı Madde 17’ye göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan uçuş izni doğrultusunda en yakın kolluk birimine (Jandarma/Polis) ilgili belgelerle birlikte en az 24 saat önce bildirimde bulunulacaktır.
Madde-5 Uçuşa yasak bölgeler
 1. İHA 0, İHA 1 ve 500 gramdan az olan İHA/DRONE araçlarının da Valilik, Kaymakamlık binaları, askeri bölge bina tesisi ve lojmanları, adliye binaları ve lojmanları, jandarma bina tesis ve lojmanları, emniyet bina tesisi ve lojmanları ve ceza infaz kurumlarına ait bina tesis ve lojmanlar üzerinde ve yakın çevresinde uçurulmasının yasaklanmasına.
 2. Keçiborlu ve Eğirdir İlçelerinde turizm bölgelerinde yapılacak uçuşlarla ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nın koordine sağlayarak bölgede eğitim uçuşları olmayan dönemlerde istisnai izinler verilebileceği.
 3. Davraz Kayak Merkezi bölgesinde Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanlığı’nın eğitim alanları dışında kalan bölgede turizm açısından uçuşlara izin verilebileceği ancak bu konuda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanlığı’nın koordine kurması gerektiği.
 4. SIIT/IHA Talimatında hava alanları çevresinde 9 km yarı çaplı alanda uçuşların yasaklandığı belirtilmiş olsa da Isparta İlinde Kara Havacılık Eğitim Okul Komutanlığı eğitim sahaları bulunması sebebiyle Isparta Süleyman Demirel Hava Limanı Merkez olacak şekilde 20 km yarı çaplı alanda tüm İHA’ların (500 gr altı dahil) uçuşların yasaklanmasına.
CEZA İŞLEMLER
Madde-6
 1. 5442 Sayılı İller İdaresi Kanunu’nun 66. Maddesi(Değişik 23/01/2008- 5728/125 md.) : İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. (Ek cümle:27/03/20015 - 6638/16. Md.) Ancak kamu düzeni ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 2. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin almayı gerektiren operasyonlar için izin alınmadan İHA uçuşu yapılması ve verilen yetkiler ile belirlenen hava sahaları dışında operasyon gerçekleştirilmesi hallerinde ilgili şahıs ve işletmeye 2920 sayılı Kanunun 5’inci kısmında yer alan ceza işlemleri uygulanır.
 3. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun ‘Yasaklar’ başlıklı 93. Maddesinde yer alan hükümlerin ve bu talimatın aksine hareket edilmesi, SHY-İPC kapsamında cezai yaptırımlara tabidir.
Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
İlanen tebliğ olunur.

Ömer SEYMENOGLU Vali

 
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0

Okuyucu Yorumları